Oferujemy:

  • prace przygotowawcze - przygotowanie mapy do celów projektowych, decyzje środowiskowe, warunki zabudowy, prace geologiczne, dokumentację do pozwolenia na budowę
  • prace projektowe - dokumentację projektową budowlaną jak i wykonawczą w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych (wodnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), instalacji elektrycznych i teletechnicznych, technologii zakładów produkcyjnych, dróg i placów, organizacja terenów zielonych, aranżacja wnętrz
  • sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, ofertowych jak i samych ofert
  • prowadzenie inwestycji jako inwestor zastępczy
  • nadzory nad realizowanymi inwestycjami
  • wykonawstwo: roboty ziemne, przyłącza mediów, roboty żelbetowe, murowe, tynki i elewacje, prace dekarskie, dostawę i montaż stolarki, roboty instalacyjne w zakresie sanitarnym i elektrycznym, prace wykończeniowe, roboty drogowe, dostawa i montaż bram, ogrodzenia
  • prace remontowe i renowacyjne
  • ekspertyzy techniczne
Copyright MARON